Fordonspassager från signalsystemanläggningar i Linköping. Varje bilsymbol på kartan anger platsen för en fordonsdetektor. Klicka på en bilsymbol för att visa diagram över antal passager vid respektive trafiksignaldetektor över tid. Systemet räknar antalet passager per 15 minuter. Tidpunkten i diagrammet anger starten på varje sådant 15-minutersintervall. Data via API från Linköpings kommun.