Om Trafikmätning Lkpg

I Linköping finns trafiksignaler som delvis styrs av hur fordon anländer till respektive vägkorsning. Linköpings kommun samlar in data från dessa detektorer och räknar fram hur många fordon som passerar respektive detektor. Data går att få ut för 15 minutersperioder. Kommunen har ett API som gör det möjligt att hämta dessa data.

Denna webbsida använder karta från Mapbox och diagram från Chart.js samt Bootstrap och JQuery för att visa diagram för varje detektor genom att klicka på kartan. Fulprogrammering av Clas Rydergren.